Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Farmy fotowoltaiczne – Kielce

Alternatywne źródła energii to już nie tylko nowy trend, ale i konieczność. Jeśli zastanawiasz się nad założeniem farmy fotowoltaicznej, zaufaj specjalistom. Instalacja pozwala na pozyskiwanie energii słonecznej na skalę komercyjną. Odnawialne źródła energii to nasza specjalność. Poznaj jakie warunki trzeba spełnić przy planowaniu inwestycji w farmę fotowoltaiczną.

Koszt założenia farmy paneli fotowoltaicznych

Zaprojektowanie, budowa i przyłącze do sieci komercyjnej gruntowej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW oscyluje pomiędzy 2,3 – 2,9 mln złotych netto. Na widełki cenowe oddziałuje jakość podzespołów, jakie wybierzemy. Oprócz środków własnych i kredytu, przedsiębiorstwo ma możliwość pozyskania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejną formą wsparcia przedsiębiorstw inwestujących w odnawialne źródła energii jest Gwarancja Biznesmax. Jest udzielana do 80% kwoty kredytu, na maksymalnie 2,5 mln euro. Bank Gospodarstwa Krajowego bierze odpowiedzialność za zobowiązanie na okres do 20 lat. Takie rozwiązania coraz bardziej skłaniają do inwestowania w farmy fotowoltaiczne. Choć na zwrot poniesionych kosztów czeka się średnio do 10 lat, to należy pamiętać, że wraz ze zmieniającą się polityką energetyczną, tylko odnawialne źródła energii przetrwają próbę czasu oraz wymogi prawne. 

farmy fotowoltaiczne kielce

Farmy fotowoltaiczne – na jakiej działce

Jednym z najważniejszych czynników przy zakładaniu farmy fotowoltaicznej jest odpowiednia działka. Teren powinien być płaski i odsłonięty. Panele fotowoltaiczne wymagają dobrego nasłonecznienia, aby mogły pozyskiwać energię. Więc to ważne by nawet w sąsiedztwie nie znajdowały się drzewa lub budynki, które będą zacieniać instalację. Im bardziej działka będzie zorientowana od południowej strony, tym lepiej dla opłacalności farmy fotowoltaicznej.

Nie inwestuj w tereny na północnej stronie wzgórza. Aby uzyskać pozwolenie na budowę instalacji na danym gruncie, musi znajdować się na nim ziemia IV, V lub VI klasy. Dopuszczalne jest także założenie farmy na nieużytkach rolnych. Korzystne dla inwestora jest, aby działka nie była dalej od linii elektroenergetycznej niż maksymalnie 500 m. Powyżej tej odległości znacznie wzrasta koszt farmy fotowoltaicznej.  

Inwestycja w Farmy fotowoltaiczne – Wymogi formalne

Następnym krokiem jest otrzymanie decyzji środowiskowej z Urzędu Gminy lub Miasta. To jednak nie koniec formalności, bo kolejny etap to uzyskanie warunków zabudowy, chyba że nasza działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze tylko pozwolenie na budowę i możemy zakasać rękawy, aby rozpocząć kluczowy etap inwestycji. Należy pamiętać, że w Polsce wytwarzanie energii elektrycznej o mocy przekraczającej 50 MW jest możliwe dopiero po uzyskaniu koncesji z Urzędu Regulacji Energetyki. Dopiero wtedy możemy ruszyć ze sprzedażą.

Farmy fotowoltaiczne – przyszłość energii

Nadchodzące dekady będą transformacją tradycyjnych źródeł energii w te odnawialne. Rosnące znaczenie instalacji fotowoltaicznych jest obecne nie tylko w polityce, ale i przeciętny Kowalski coraz częściej zwraca uwagę na ekologiczne rozwiązania. Farmy fotowoltaiczne to inwestycja w przyszłość.