Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Pomożemy Ci w pozyskaniu finansowania

Energia Plus – dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Program powstał w celu zminimalizowania negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne i poprawy jakości powietrza. 

Wnioski można składać elektronicznie przez generator wniosków o dofinansowanie, do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania środków.

Beneficjent w ramach programu może otrzymać:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych (dla technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a – która pozwala na produkcję energii elektrycznej i ciepła niskotemperaturowego, m.in. z biomasy, ciepła odpadowego czy geotermii),
  • dla zwrotnych form dofinansowania – od 0,5 mln zł do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych – na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku.

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych beneficjenta w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

OZE z dofinansowaniem – Energia Plus

Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne, a także turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

W EkoEnergii zawsze możesz na nas liczyć.
Nasz zespół skutecznie pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego – działamy kompleksowo, zawsze wsłuchując się w potrzeby i możliwości naszych Klientów.

Pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu dofinansowań na łączną kwotę

20 595 471 871,75 PLN