Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Ważna informacja

Zamknięcie naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż zamyka nabór wniosków z dniem 21 maja 2021 roku o godz. 15.30 w ramach: Programu Pilotażowego „OZE ŚWIĘTOKRZYSKIE” – ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Nabór został wstrzymany ze względu na wyczerpanie alokacji środków. Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą podlegały ocenie merytorycznej.”


Pomożemy Ci w pozyskaniu finansowania

Program Pilotażowy „OZE Świętokrzyskie”

Dofinansowanie w ramach Programu Pilotażowego „OZE Świętokrzyskie” ma formę pożyczki do 100% kosztu kwalifikowanego z umorzeniem 25%
 • minimalna kwota  pożyczki 10.000 zł.
 • oprocentowanie stałe w całym okresie  2,5% w skali roku
 • okres finansowania od 3 do 15 lat

Dofinansowaniu podlega:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3 kW do 50 kW
 • zakup i montaż pomp ciepła o łącznej mocy do 30 kW

Termin składania wniosków

Nabór ciągły od 17.05.2021 r. do wykorzystania środków lub decyzji Zarządu o zwiększeniu  kwoty środków lub zakończeniu naboru, jednak nie dłużej niż 31.10.2021 r.

Cel Programu

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • promowanie odnawialnych źródeł energii,
 • propagowanie idei efektywnego wykorzystania energii oraz nowoczesnych technologii służących ograniczeniu emisji.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są (osoby/podmioty posiadające prawo do dysponowania nieruchomością):

 • osoby fizyczne
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe
 • przedsiębiorcy
 • inne podmioty wykorzystujące energię na własne potrzeby

O czym należy pamiętać?

 • Program obejmuje inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Okres kwalifikowalności kosztów (data wystawienia pierwszej faktury) od dnia 01-04-2021 r. do zakończenia realizacji inwestycji (spisania protokołu końcowego), z zastrzeżeniem, iż na dzień złożenia wniosku zadanie nie może być zakończone.
 • Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapewnienia użytkowania inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia jej przekazania do użytkowania.
 • Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz przedstawionego i akceptowanego przez Zarząd Funduszu zabezpieczenia.
 • Wyłączone z dofinansowania są zadania, które otrzymały wsparcie z innych środków publicznych krajowych, zagranicznych, w tym „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”.
 

W EkoEnergii zawsze możesz na nas liczyć.
Nasz zespół skutecznie pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego – działamy kompleksowo, zawsze wsłuchując się w potrzeby i możliwości naszych Klientów.

 

Pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu dofinansowań na łączną kwotę

20 595 471 871,75 PLN