Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Pomożemy Ci w pozyskaniu finansowania

Program pożyczkowy w dziedzinie OCHRONA ATMOSFERY z WFOŚiGW

Program pożyczkowy z możliwością częściowego umorzenia w zakresie instalacji OZE, może różnić się warunkami dla poszczególnych województw np. wysokością częściowego umorzenia, wysokością oprocentowania, wysokością kosztów kwalifikowanych, okresem zawarcia umowy czy rodzajem wnioskodawcy.

Warunki udzielenia pożyczki

Dofinansowanie w formie zwrotnej udzielane jest zgodnie ze szczegółowymi warunkami otrzymania pomocy finansowej. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu wynosi do100% kosztów kwalifikowanych.

Wojewódzki Fundusz może uzależnić przyznanie pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy w wysokości do 15%.

Wojewódzki Fundusz udziela pożyczek stosując karencję w spłacie rat nie dłuższą niż 12 miesięcy, liczoną od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Pożyczka może być udzielona na okres do 15 lat, oprocentowanie pożyczki wynosi:

  • 2,5 % w stosunku rocznym – JST i ich związki, podmioty świadczące podmioty publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • 3 % w stosunku rocznym – osoby fizyczne.

W EkoEnergii zawsze możesz na nas liczyć.
Nasz zespół skutecznie pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego – działamy kompleksowo, zawsze wsłuchując się w potrzeby i możliwości naszych Klientów.

Pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu dofinansowań na łączną kwotę

20 595 471 871,75 PLN