Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Program pożyczkowy w dziedzinie OCHRONA ATMOSFERY z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż z dniem dzisiejszym tj. 29-09-2022 r. od godz. 13:00 wstrzymuje ogłoszony w dniu 26-09-2022 r. nabór wniosków na dofinansowanie w formie pożyczki.

Pomożemy Ci w pozyskaniu finansowania

Kto i w jakim zakresie może się ubiegać o program pożyczkowy

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa, inne – zakup i montaż instalacji OZE, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, wymiana oświetlenia wewnętrznego, ulicznego
  2. Osoby fizyczne – instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła

Jaka jest forma pomocy?

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej.

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztu kwalifikowanego.
Preferencyjna pożyczka z Funduszu udzielana jest bez pobierania opłat i prowizji.

Oprocentowanie i okres spłaty

Oprocentowanie pożyczki (stopa redyskontowa weksli) wynosi nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.

Pożyczka może być udzielona na okres do 15 lat (wliczając okres karencji), liczonych od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Na wniosek pożyczkobiorcy istnieje możliwość udzielenia karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy, liczonej od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Pożyczka może podlegać częściowemu umorzeniu w wysokości 15,00 % (w przypadku zadań na które otrzymano finansowanie dotacyjne np. z programu Czyste Powietrze – umorzenie nie przysługuje).Kwota umorzenia jest wykazana w umowie pożyczki jako ostatnia rata spłaty.

Wojewódzki Fundusz może uzależnić przyznanie pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

W EkoEnergii zawsze możesz na nas liczyć.
Nasz zespół skutecznie pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego – działamy kompleksowo, zawsze wsłuchując się w potrzeby i możliwości naszych Klientów.

Pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu dofinansowań na łączną kwotę

20 595 471,75 PLN