Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

OZE dla mieszkańców gmin SZGiM realizowany przez Staropolski Związek Gmin i Miast

Projekt: OZE dla mieszkańców gmin SZGiM realizowany przez Staropolski Związek Gmin i Miast

Zrealizowane przedsięwzięcie służy produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła na potrzeby

własne mieszkańców, co skutkuje obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów – ograniczenia niskiej emisji.

Projekt zakończono w październiku 2020r.

Moc instalacji:

2,24kW -204szt.

3,36kW -185szt.

Łączna moc zainstalowanych instalacji 1078,56kW.

Zamontowano łącznie 389 instalacji na terenie gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast tj. na terenie gmin: Końskie, Ruda Maleniecka, Fałków, Słupia, Radoszyce oraz Smyków. Mikroinstalacje zostały zamontowane na dachach budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz na konstrukcjach wsporczych zabijanych w gruncie.

Panele SunPro Power 280Wp, inwertery firmy SofarSolar