Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

EkoEnergia Polska Spółka z o. o.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach EkoEnergia  Polska  Spółka z o. o. z siedzibą 25 – 663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 (dalej: „Administrator”).  Administrator informuje, że: