Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy Porozmawiajmy

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. Jest to proces polegający na wykonaniu audytu w przedsiębiorstwie na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej, która zaimplementowała zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego o efektywności energetycznej w naszym kraju. Według normy PN-EN 16247:2014 zgodnie z definicją, audyt energetyczny, jest to systematyczna procedura polegająca na kontroli i analizie obiektu. Zgromadzone informacje na temat wykorzystania i zużycia energii przez dany budynek, system ma za zadanie określić przepływ energii oraz przedstawić potencjalne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Obowiązek audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw: Co musisz wiedzieć i jak uniknąć kar finansowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane jest każde duże przedsiębiorstwo. Określenie duże przedsiębiorstwo definiowane jest jako takie, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie przynajmniej 250 pracowników lub osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 43 milionów euro. Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na wszystkie duże przedsiębiorstwa konieczność realizacji audytu energetycznego. Raz na 4 lata, w terminie 30 dni należy przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki zawiadomienie o przeprowadzeniu audytu. Duże przedsiębiorstwa, które nie wywiążą się z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego, poniosą karę. Kara ta to wysokość 5% wartości przychodów firmy osiągniętych w roku poprzedzającym realizację.

Zalety audytu energetycznego dla przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to nie tylko prawna uciążliwość. Przeprowadzenie audytu energetycznego wiąże się z szeregiem różnych korzyści. Dzięki przeprowadzonej analizie zużycia energii audyt energetyczny pozwoli na wskazanie rozwiązań polegających na zaoszczędzeniu energii. Wyróżniono trzy sposoby dążenia do poprawy efektywności energetycznej:

  • bezkosztowne (np. optymalizacja taryf, korekta układów sterowania),
  • z niskim nakładem (np. naprawa urządzeń, uzupełnienie izolacji instalacji),
  • inwestycja (np. rekuperacja, wymiana urządzeń).

Wykonanie działań poprawiających efektywność energetyczną obiektu wpłynie nie tylko na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, ale również przełoży się na tańsze koszty utrzymania przedsiębiorstwa. Przyczyni się także do poprawy stanu środowiska, a w szczególności jakości powietrza. Audyt energetyczny rozszerzony o koncepcję zastosowania OZE w przedsiębiorstwie przyczyni się do znacznego zmniejszenia śladu węglowego i ograniczenia emisji CO2. Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa może umożliwić ubieganie się o wsparcie finansowe w postaci dofinansowań z różnych programów rządowych. Określone w audycie energetycznym działania mogą stanowić również jeden z celów w ramach prowadzonej lub budowanej strategii zrównoważonego rozwoju firmy.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi