Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Pomożemy Ci w pozyskaniu finansowania

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie programem “Czyste Powietrze”?

Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jaką kwotę można otrzymać uczestnicząc w programie “Czyste Powietrze”?

Dotacja może wynosić od 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania
Beneficjenci o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania
Beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Na co można otrzymać dotację z programu “Czyste Powietrze”?

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup nowoczesnego źródła ciepła spełniającego najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac instalacyjnych.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Jakie nowoczesne źródła ciepła są objęte dotacją?

 • pompy ciepła
 • nowoczesne kotły kondensacyjne
 • kotły klasy 5
 • ogrzewanie elektryczne

O czym warto pamiętać

Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” może być łączone z innymi dotacjami, pożyczkami i ulgami, np. programami gminnymi/miast, termomodernizacyjnymi ulgami podatkowymi/inwestycyjnymi.

W EkoEnergii zawsze możesz na nas liczyć.
Nasz zespół skutecznie pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego – działamy kompleksowo, zawsze wsłuchując się w potrzeby i możliwości naszych Klientów.

Pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu dofinansowań na łączną kwotę

20 595 471 871,75 PLN