Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy Porozmawiajmy

Pomożemy Ci w pozyskaniu finansowania

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od 03.01.2023 weszły zmiany w programie Czyste Powietrze

Obowiązują poziomy dofinansowania:

 • Podstawowy – dotacja 40% – przy dochodzie nie przekraczającym 135 000zł
 • Podwyższony – dotacja 70% – przy dochodach (wymagane zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego):
  • 1 894zł dla gospodarstw wieloosobowych
  • 2 651zł dla gospodarstw jednoosobowych
 • Najwyższy – dotacja 100% – przy dochodach (wymagane zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego):
  • 1 090zł dla gospodarstw wieloosobowych
  • 1 526zł dla gospodarstw jednoosobowych


lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możliwość uzyskania większego dofinansowania przy kompleksowej termomodernizacji budynku, przy czym wymagany jest audyt energetyczny (dotacja do audytu 100% – 1 200zł przy każdym poziomie dofinansowania).

Czyste Powietrze+ z prefinansowaniem

Od 15 lipca 2022 została wprowadzona możliwość przedpłaty inwestycji do 50% wysokości dotacji na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie z wykonawcą.

Aby otrzymać prefinansowanie należy złożyć wniosek razem z umową z wykonawcą ( działającym na rynku co najmniej 1 rok lub posiadającym doświadczenie w realizacji co najmniej 5 inwestycji dla beneficjentów programu Czyste Powietrze).

Z tej opcji mogą skorzystać Beneficjenci należący do podwyższonego poziomu dotacji oraz najwyższego poziomu dotacji.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku VAT

Istotna zmiana, która ma zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu

Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji.

Dla przypomnienia:

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ( do 2 ksiąg wieczystych).

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie programem “Czyste Powietrze”?

Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dotację z programu “Czyste Powietrze”?

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup nowoczesnego źródła ciepła spełniającego najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac instalacyjnych.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Jakie nowoczesne źródła ciepła są objęte dotacją?

 • pompy ciepła
 • nowoczesne kotły kondensacyjne
 • kotły klasy 5
 • ogrzewanie elektryczne

O czym warto pamiętać

Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” może być łączone z innymi dotacjami, pożyczkami i ulgami, np. programami gminnymi/miast, termomodernizacyjnymi ulgami podatkowymi/inwestycyjnymi.

W EkoEnergii zawsze możesz na nas liczyć.
Nasz zespół skutecznie pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego – działamy kompleksowo, zawsze wsłuchując się w potrzeby i możliwości naszych Klientów.

Pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu dofinansowań na łączną kwotę

20 595 471,75 PLN

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi