Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Audyt i odbiór instalacji fotowoltaicznej 

+ Uprawnienia SEP: dozór i eksploatacja (po 349,00 zł)

Czas trwania: 7 godzin  

Koszt szkolenia: 1200,00 zł

Każda instalacja fotowoltaiczna wymaga odbioru, pomiarów elektrycznych oraz audytu po zakończonym montażu.

Posiadanie wiedzy z tego zakresu jest kluczowe do prawidłowego działania instalacji.

Program szkolenia ułożony jest w taki sposób, aby po jego zakończeniu każdy wykonany pomiar był wykonany prawidłowo. Nauczymy również jak prawidłowo odczytać i dokonać analizy pomiarów. 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do pracy audytora,
 2. Główne pomiary elektryczne wykonywanie podczas audytu i odbioru instalacji fotowoltaicznej:
 1. Pomiary dodatkowe –  środowiskowe instalacji fotowoltaicznych:
 1. Zajęcia praktyczne,
 1. Podsumowanie,

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o odbyciu kursu oraz materiały szkoleniowe.

EkoAkademia zapewnia lunch oraz przerwy kawowe. 

Kontakt

MASZ PYTANIA?

Audyt i odbiór instalacji fotowoltaicznej

  Data szkolenia:
  PROSZĘ O WYSTAWIENIE Fv ZA W/W WPŁATĘ NA PONIŻSZE DANE


  Oświadczam, że:  Certyfikowany Instalator OZE

   Data szkolenia:
   PROSZĘ O WYSTAWIENIE Fv ZA W/W WPŁATĘ NA PONIŻSZE DANE


   Oświadczam, że:   Instalator systemów fotowoltaicznych

    Data szkolenia:
    PROSZĘ O WYSTAWIENIE Fv ZA W/W WPŁATĘ NA PONIŻSZE DANE


    Oświadczam, że:    Konfiguracja systemów fotowoltaicznych (szkolenie dla instalatorów)

     Data szkolenia:
     PROSZĘ O WYSTAWIENIE Fv ZA W/W WPŁATĘ NA PONIŻSZE DANE


     Oświadczam, że:     Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej

      Data szkolenia:
      PROSZĘ O WYSTAWIENIE Fv ZA W/W WPŁATĘ NA PONIŻSZE DANE


      Oświadczam, że:      Projektowanie systemów PV

       Data szkolenia:
       PROSZĘ O WYSTAWIENIE Fv ZA W/W WPŁATĘ NA PONIŻSZE DANE


       Oświadczam, że: