Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Mikrosieci

Poprawa jakości zasilania w tym niezawodność i jakość obsługi odbiorców to oprócz ceny podstawowe wyzwania dzisiejszej energetyki. Przyłączanie źródeł rozproszonych potęguje te wyzwania. Poszukiwania struktur i zasad działania sieci elektroenergetycznej odpowiadających tym wyzwaniom to nowy obszar aktywności grupy EkoEnergia Polska. Budowanie źródeł energii często jest związane z planowaniem rozpływów energii w sieci.

Źródła odnawialne energii oprócz swoich zalet przynoszą  nam problem związany z zarządzaniem wyprodukowaną energią w instalacjach innych niż prosumenckie. Umiejętność bieżącego zbilansowania wytworzonej i zużytej energii jest bardzo pożądana. Budowanie mikrosieci elektroenergetycznych rozwiązuje ten problem poprzez tworzenie lokalnych obszarów bilansowania. Zbudowanie każdej mikrosieci elektroenergetycznej jednak poprzedza proces modelowania rozpływu energii, analizy dobowych profili produkcji i poboru energii elektrycznej. Jest to etap którego nie da się pominąć, ale etap który pozwala uniknąć przeinwestowania.

Typowa mikrosieć to system w którym łączymy nasze odbiory ze źródłami energii w jednym węźle energetycznym, a przepływy energii kontrolujemy i sterujemy poprzez systemy SCADA. Elementami mikrosieci najczęściej są instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, magazyny energii, kogeneratory oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Odpowiednia synchronizacja pracy tych elementów pozwala na optymalizację kosztową zużycia energii.

Praktyczne doświadczenia naszego zespołu inżynierskiego pozwalają na opracowywanie koncepcji bilansowania energii dla zdefiniowanych obszarowo podmiotów, doborze odpowiedniego rozwiązania prawnego oraz zaprojektowania i wybudowania mikrosieci elektroenergetycznej. Eksploatacja takich rozwiązań w krótkim czasie pozwala przynosić wymierne oszczędności oraz poprawia wskaźniki emisji gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością.  Oferta w zakresie mikrosieci elektroenergetycznych jest w pierwszej kolejności skierowana do samorządów, dużych przedsiębiorców oraz klastrów i spółdzielni energetycznych.