Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy Porozmawiajmy

Regulamin

 1. Organizatorem szkoleń jest: EkoEnergiaPolska Sp. z o. o., z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce.
 2. Zgłoszenia na wybrane szkolenie można dokonać uzupełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://www.ekoenergiapolska.pl. Po zatwierdzeniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Opłata za szkolenie należy dokonać na numer konta wskazany w formularzu zgłoszeniowym w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu.
 4. Opłata za uczestnictwo obejmuje: udział w szkoleniu; otrzymanie materiałów szkoleniowych w formie papierowej lub elektronicznej, lunch i przerwę kawową, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 5. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu szkolenia najpóźniej 2 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia. O zmianach poinformuje telefonicznie bądź mailowo.
 6. Faktura Vat zostanie wystawiona zgodnie z danymi zamieszczonymi w Formularzu zgłoszeniowym i przesłana w formie elektronicznej na wskazany adres e mail lub przekazana uczestnikowi w pierwszym dniu szkolenia.
 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń przekraczający limit na daną grupę organizator wyznaczy inny termin szkolenia.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest mailem nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww terminu skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury VAT. Możliwe jest wyznaczenie zastępstwa za powyższego uczestnika szkolenia. Możliwość przesunięcia na inny termin szkolenia pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem.
 9. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania szkolenia, organizator nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów szkolenia.
 10. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 11. Wszystkie istotne zmiany dotyczące szkolenia zgłaszane są drogą mailową.
 12. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik pracuje na wyznaczonym miejscu przez trenera, nie może odchodzić od stanowiska bez uprzedzenia
 13. Potrzebny sprzęt do zajęć praktycznych zapewnia Organizator szkolenia, nie dopuszcza się używania własnych urządzeń.
 14. Każdy uczestnik podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za urządzenia powierzone do zajęć praktycznych.
 15. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez uczestnika szkolenia ponosić on będzie koszt naprawy lub zakup nowego urządzenia.
 16. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.

Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach: pisemnie na adres: EkoEnergiaPolska Sp. z o. o., 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, na adres email: szkolenia@ekoenergiapolska.pl

Reklamacje zgłoszone p o terminie j/w nie będą rozpatrywane.

Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.

Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.

W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi